Wil je weten of ik jou kan helpen? Boek een gratis coachingsgesprek!

Menu

Privacyverklaring

“Imago Dei Counseling”, gevestigd in Amstelveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Wanneer je hulp zoekt bij “Imago Dei counseling”, maak ik een dossier aan. Je verstrekt daarvoor zelf een aantal gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik in uw dossier opneem:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Huwelijkse staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Van elk gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt dat aan jouw dossier toegevoegd wordt. Dit gespreksverslag kan ook diverse huiswerkopdrachten die je hebt gemaakt of e-mails die je geschreven hebt, bevatten.
Voor zo ver dit relevant is voor jouw hulpvraag, kunnen nog een aantal andere specifieke persoonlijke gegevens in jouw dossier opgenomen worden, zoals:

 • gegevens betreffende jouw godsdienst of levensovertuiging
 • gegevens betreffende jouw gezondheid
 • gegevens betreffende jouw gezin/familie
 • gegevens betreffende jouw persoonlijke geschiedenis
 • gegevens betreffende jouw seksualiteit
 • gegevens betreffende jouw strafrechtelijk verleden

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

“Imago Dei Counseling” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je helpen bij uw concrete hulpvraag
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je je aanmeldt voor een (online) training, workshop of cursus
 • een dienst of product aanschaft
 • je aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • het e-book download
 • informatie aanvraagt

Geautomatiseerde besluitvorming

“Imago Dei Counseling” neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

“Imago Dei Counseling” bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Tenzij je er specifiek om vraagt dat jouw dossier direct na afronding van de begeleiding vernietigd wordt, bewaart “Imago Dei Counseling”  bewaart jouw gegevens niet langer dan 8 weken indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt. Indien er een overeenkomst tot stand komt worden jouw gegevens 2 jaar bewaard. De reden hiervoor is dat in geval van terugval de begeleiding vanuit het bestaande dossier goed weer opgepakt kan worden. Voor administratieve zaken wordt de wettelijke bewaartermijn gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw dossier is strikt vertrouwelijk. Gegevens hieruit worden niet aan derden verstrekt, tenzij je eerst een toelatingsverklaring ondertekend hebt (bv. voor uw huisarts of een andere hulpverlener).
Wanneer jouw dossier binnen het kader van deskundigheidsbevordering (bv. supervisie of collegiaal overleg) besproken wordt, gebeurt dat enkel in geanonimiseerde vorm.

 “Imago Dei Counseling” verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (bv. een boekhouder), sluit ik

een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

“Imago Dei Counseling” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

“Imago Dei Counseling” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door “Imago Dei Counseling” en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik, in een computerbestand naar jou of een ander, door  jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@imagodeicounseling.nl

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. “Imago Dei Counseling” wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

“Imago Dei Counseling” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@imagodeicounseling.nl

 

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× .