Wat jij kan leren van de roeping van Paulus

 

De Bijbel staat vol met levensverhalen van mensen die geroepen werden door God. Doodgewone mensen die God uitkiest voor een bijzondere taak. Meestal staan de mensen er niet om te springen en twijfelen ze of God het wel bij het juiste eind heeft om hen te kiezen. Ik denk dat dit wel heel herkenbaar is, althans ik kan mij daarmee identificeren.

Onlangs las ik in Galaten 1:15-16, het volgende vers:

Maar toen het God, Die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te rade bij vlees en bloed, en ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al vóór mij apostel waren; maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus.

TOEN GOD HEM RIEP TWIJFELDE HIJ NIET

Wat moedig van Paulus. Toen God hem riep, twijfelde hij niet, hij overlegde niet met mensen, maar deed wat God van hem vroeg. Hij had op een heel bijzondere wijze een ontmoeting gehad met de Here Jezus. Ik denk dat wij daar zeker wat van kunnen leren. Ik wil graag met jou delen wat ik eruit heb gehaald.

Ten eerste dat God ons al voor onze geboorte heeft uitgekozen.

Deuteronomium 7:6 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.

I Petrus 2:9-10 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

God had een plan met ons leven al voor de grondlegging van de aarde. Hij is degene die betekenis geeft aan ons leven. Hij is de initiatiefnemer. God wist wat Paulus had gedaan in zijn leven, hij had best een pittig verleden! Hij kent ook ons verleden en misschien is dat niet zo pittig als dat van Paulus, maar toch roept Hij ons in Zijn liefdevolle goedheid om een relatie te hebben met Hem.

WANNEER GOD EEN BESLUIT NEEMT STAAT HET VAST

Ten tweede had God besloten. Wanneer God een besluit neemt dan staat het vast![1] Maar jij hebt nog altijd een keuze of je daar gehoor aan wilt geven of niet. Neem nou Jona, God wilde dat Hij naar Ninevé ging en daar het Woord Gods verkondigde, zodat de mensen zich daar bekeerde. Alhoewel God duidelijk had gesproken tot Jona. Maakte Jona toch een ander besluit en vluchtte van het aangezicht van de Here.

Ten derde, alhoewel het in deze wereld vaak om ons lijkt te draaien, staan jij en ik niet centraal. Paulus was een instrument om andere mensen te vertellen over Gods liefde, zodat ook deze mensen zouden horen over de liefde van God. Het plan wat God voor jou en mij heeft, gaat niet om ons. Maar God gebruikt ons verleden, gaven en talenten om een zegen te zijn voor de mensen om ons heen. In de hele Bijbel zie je dat God een man of vrouw kiest en gebruikt om Zijn volk te redden. Dit zijn niet alleen hoogopgeleide succesvolle mensen of ‘hoe-je-ze-ook-maar-wil-noemen’, het zijn vaak heel gewone mensen.

Soms inderdaad met een bijzondere achtergrond, maar vaak ook mensen met complexen die op zichzelf neerkijken. En tegen God zeggen “ehh sorry God, ik denk dat U de verkeerde voor U heeft, ik ben verbaal niet zo sterk, U zegt wel dat ik een held ben, maar dat zie ik helemaal niet.” Wie weet denk jij dat ook over jezelf. “God, hoe kunt U mij nou gebruiken, weet U wel wat ik allemaal gedaan heb?” Maar God weet dat natuurlijk allang, Hij zegt niet van ‘ohh, nou, dat wist Ik niet’, of ‘waarom vind je dat?’ Hij zegt ‘GA’.

Er zijn levens op het spel. GA!

Er is een nood in de wereld. GA!

Kinderen hebben geen hoop. GA!

Gezinnen leven in pijn. GA!

GA! GA! GA!

Hij geeft ons een belofte dat Hij altijd met ons zal zijn. Je hoeft het niet alleen te doen. Hij zal de woorden in jouw mond leggen en je bekrachtigen met de Heilige Geest. En je geven wat je nodig hebt om de taak die Hij voor jou heeft voorbereid te vervullen.

HIJ LIET ZIJN VERLEDEN VOOR WAT HET WAS

Hij liet zijn heftig verleden voor wat het was en gehoorzaamde God. Dat is  prachtig. Wat was Paulus zijn sleutel, hoe kreeg hij dat voor elkaar? In Filippenzen 3:14 staat: Maar ik doe maar één ding: ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is: het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die Hij mij heeft gegeven.

De vierde les die we hieruit kunnen leren is dat Paulus niet heeft getwijfeld. Waarom twijfelde Hij niet? Hij had zichzelf niet geroepen, het was niet zijn eigen idee of eigen ambitie, maar hij had God gehoord. Het was een duidelijke opdracht van God. Als je naar het leven van Mozes kijkt, zie je ook regelmatig dat hij de roeping als zwaar ervaart en er een beetje klaar mee is als het volk weer nukkig en ongehoorzaam is. Wat ik mooi vind, is dat hij dan tegen God zegt, “ehh hallo God, dit is Uw volk hè, dit is Uw plan”. Hij wist 100% zeker dat dit Gods bedoeling was.

Hoe zit dat met ons? Jagen we onze eigen dromen na of volgen wij hetgeen God van ons vraagt? Dat wil niet zeggen dat we geen moeilijke momenten zullen hebben en dat er misschien wel momenten zijn dat we denken ‘kan ik dit wel’, of dat we twijfelen. Want als God ons roept, is de taak groter dan we in eigen kracht kunnen doen. Dat kan overweldigend zijn. Maar als puntje bij paaltje komt, is het belangrijk dat wij weten dat Hij dit van ons vraagt.

ER ZIJN OOK MOMENTEN WANNEER JE NIEMAND OM ADVIES MOET VRAGEN

Het vijfde en laatste punt is, wat we eruit kunnen leren. De bijbel zegt in spreuken 15:22: vele raadgevers doen een wijs besluit tot stand komen. Het is heel goed om advies te vragen wanneer je tegen zaken aanloopt en een besluit moet nemen. Dan kun je Godvrezende mensen vragen die vanuit hun eigen wandel met God en ervaring je kunnen adviseren. Tegelijkertijd zijn er ook momenten wanneer je niemand om advies moet vragen, maar gewoon moet doen wat God van je vraagt omdat Hij duidelijk tot jou heeft gesproken.

En dit is precies wat Paulus heeft gedaan. Hij heeft met niemand overlegd. Hij zegt, ‘ik ben geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed’, de vertaling in de basisbijbel zegt: ‘Ik heb met niemand overlegd’. Wanneer de roep van God je grijpt, zullen mensen met hun goedbedoelde adviezen komen. En dit kan je afleiden waar God je voor roept.  Er zijn genoeg mensen die zijn afgeweken van het pad van God omdat ze de droom van anderen volgen of ermee staakten omdat anderen hun roeping niet begrijpen. Teleurstelling, frustratie, boosheid is dan het resultaat. Soms zelfs het geloof achter zich latend.

Ik zag een keer een quote op ‘LinkedIn’ wat mij enorm aansprak. ‘NOBODY IS TO UNDERSTAND YOUR VISION, IT WASN’T A CONFERENCE CALL’. En hoe waar is dat! Je hebt aan één Iemand verantwoording af te leggen, Hij heeft die visie in jouw hart geplaatst.

[1] Psalm 2:7, Job 23:13,14, Hand 2:23